Stefnir


Vårt första större projekt var att bygga ett vikingatida skepp i full skala. Förlagan till dena rekonstruktion är båtgrav 14 i Valsgärde utanför Uppsala. Graven var en av 15 båtgravar funna på samma plats. Utöver dessa grävde man mellan 1930-50-talen ut 59 brandgravar och 14 kist- och skelettgravar i gravkomplexet. I båtgrav 14, som inte är publicerad, hittade man bl.a. beslag till hästbetsel, selbågskrön och en anmärkningsvärd mängd (56st) krokar med kedjor och länkar. Båten är daterad till 800-talet e.Kr.

Nitar och spikar av järn var det enda som var kvar av själva båten, men med hjälp av placeringen av dessa kan man få en bild av hur båten kan ha sett ut. Följande är min egen tolkning av hur båten har varit beskaffad. Båten har haft sex bord med en längd på ca 10,5 meter och en bredd på minst 2,2 meter. den stora mängden av nitar i för och akter kan tyda på att stävarna har varit höga och borden där varit korta för att kunna åstadkomma lyftningen. Det är omöjligt att göra en säker rekonstruktion av skepp där endast nitar och spikar finns bevarade. Detaljer bygger på andra fynd och avbildningar från samma period

Bygget av Stefnir avslutades 2001 och i augusti samma år döptes båten under verbörlig ceremoni. Skeppet används nu för att vidga vårt kunskap om vikingatida skepp, hur dom kan ha seglats och rotts, samt detaljer och funktioner när det gäller färder över vatten. Vi har även visningar av, och guidade turer med, Stefnir

Bilder från Stefnirs dop