Historien om Skilfingarna


"Sällskapet Skilfingarna -levande järnålder" bildades i mars 1999. Vår målsättning är att "utifrån vetenskaplig forskning och experimentell verksamhet åskådlig- och levandegöra forntiden med tonvikt på järnåldern."

Vi består av en brokig samling människor med olika bakgrund (arkeologer, snickare, arkitekt, skådespelare, lantbrukare m m) men vi har ett gemensamt intresse i att lära och lära ut om forntiden. Därför har vi t ex tagit fram forntida kläder och annan utrustning i autentiska material och modeller. Förutom sömnad sysslar vi med många olika former av hantverk: t ex trähantverk, läderhantverk, mjödbryggning, matlagning, båtbyggnad, dramatisering, musik, vers-smide, runor m m.

De flesta av oss var med och tog fram "Embla" - ett replikbygge av en båt från 800 -talet. (Ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Länsarbetsnämnden och Gamla Uppsala Hembygdsförening). Dom erfarenheterna tog vi med oss i vårt första egna projekt som var ett nytt båtbygge. Denna gång utifrån en båtgrav i Valsgärde. Den nya båten Byggdes i Ensta bara några hundra meter från där man påträffade det som var kvar av originalet. Bygget bedrevs ideellt och båten var klar och döptes hösten 2001.

Skilfingarna är den yngre delen av Ynglingaätten. Den börjar med Kung Agne och slutar med Kung Ingjald som är den sista kung av Ynglingatten som har säte i Uppsala. Den tolkning av namnet "skilfing" som vi anammar bygger på Historien om kung Agne ur Ynglingasagan. Denna hade under ett härtg till Finland dödat en Hövding vid namn Froste och rövat bort hans dotter Skjalf. Efter mycken plundring i Finland och åter i Svealand övertalades han av Skjalf att hålla gravöl efter hennes far. När Agne var drucken lät Skjalf fästa ett rep vid hans halsring och hängde honom. Efter denna Skjalf kan Skilfingarna ha fått sitt namn.

Stefan Wårdster och Anders Ekberg.